Banen

Fra 6 til 9 hull Gjerdrum Golfklubb

Som kjent ble Gjerdrum Golfklubb hardt rammet under kvikkleiretskredet som gikk 30.12.2020.
Av banenes 9 hull ble 5 hull berørt i større eller mindre grad. 

Vi har nå en midlertidig 6 hulls bane av god kvalitet, samtidig som vi tilrettelegger og bygger vår nye 9 hulls bane.

Vi har et tett samarbeid med banearkitekt Svein Drange Olsnes som har designet en spennende bane gjennom å benytte de eksisterede tilgjengelige hullene, samt designe 3 helt nye hull.
Utførende entreprenører for arbeidet er landskapsentreprenør Ross Whitehead og graveentreprenør Jonny Lillestrøm.

Arbeidet er godt i gang, og vi ser frem til å reåpne en fullverdig 9 hullsbane i 2023.