SE DAGENS STATUS

STATUS - GJERDRUM GOLFKLUBB

Golfbanen:ÅPEN
Ballplassering:Nei
Driving range:ÅPEN
Treningsgreen:ÅPEN
Treningsområde:ÅPEN
Booking leksjoner:ÅPEN
Kvalitet på greener:Middels
Tralleutleie:ÅPEN
Vanndispensere:STENGT
Administrasjon/kontor:ÅPEN
ProShop/Klubbhus:ÅPEN

Banetilstand

(Avventer rapport)

Dagens aktiviteter

Ingen registrerte.

Værutsikter

Velkommen til Gjerdrum Golfklubb

Klubben med det store hjertet

Medlemskap Gjester

Sponsorer