SE DAGENS STATUS

STATUS - GJERDRUM GOLFKLUBB

Golfbanen:ÅPEN
Ballplassering:Nei
Driving range:ÅPEN
Treningsgreen:ÅPEN
Treningsområde:ÅPEN
Booking leksjoner:ÅPEN
Kvalitet på greener:Veldig bra
Tralleutleie:ÅPEN
Vanndispensere:STENGT
Administrasjon/kontor:ÅPEN
ProShop/Klubbhus:ÅPENi

Banetilstand

Banen er åpen.
Det utføres gravearbeid ved noen hull pga opparbeidelse til ny bane.

Range og treningsområde er åpen.

Dagens aktiviteter

Ingen registrerte.

Værutsikter

Velkommen til Gjerdrum Golfklubb

Klubben med det store hjertet

Medlemskap Gjester

Sponsorer